Ostukorv: 0 toodet
Kokku (KM-ta): 0,00 €
Kokku: 0,00 €

There are no items in your cart

Tuleohutuskoolitused

 • Koolitused ja õppused
 • Tulekahjuõppus
 • Ettevõttes tuleohutuse korraldamise eest vastutavate isikute koolitus
 • Ettevõttepõhine koolitus üksusejuhtidele
 • Tuleohutusalane instrueerimine
 • Evakuatsiooniõppus
 • Praktiline kustutusõppus
 • Eesti tuletöötegija tuleohutuskoolitus
 • Kriisiõppus

Tuleohutushaldus

 • Tuleohutusülevaatus
 • Haldusteenus
 • Monitooring
 • Tulekahju korral tegutsemise plaan
 • Evakuatsiooniskeem
 • Operatiivkaart
 • Ohtlikule ettevõttele

Kontrolli- ja hooldusteenused

 • Tulekustuti kontroll / hooldus
 • Sprinklersüsteem
 • Voolikusüsteem
 • Hüdrandid
 • Tulekahju signalisatsioonisüsteemi kontroll ja hooldus
 • Evakuatsiooni- ja turvavalgustus
 • Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed
 • Suitsu- ja soojuse eemaldussüsteem
 • Automaatne tulekahjusignalisatsioon

 • Tulekustutile kontrolli teostajad
 • Voolikusüsteemile kontrolli ja hoolduse teostajad
Loading...