Ostukorv: 0 toodet
Kokku (KM-ta): 0,00 €
Kokku: 0,00 €

There are no items in your cart

Vastavalt tuleohutuse seadusele on ehitise valdaja kohustatud koostama objektipõhise "Tulekahju korral tegutsemise plaani", mis koosneb tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast ning skeemidest. See on töötajatele/teenistujatele suunatud juhend, mis annab ülevaate asutuse/ettevõtte tuleohutusalastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast.

On oluline, et töötajad oleksid ettevalmistatud, kuidas evakuatsiooni ja tulekahju korral tuleb tegutseda, sest just nemad saavad õigete teadmiste ja oskustega suurema kahju ära hoida.

Tulekahju korral tegutsemise plaan peab sisaldama:

  • evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;
  • ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;
  • tulekahjust teavitamise juhist;
  • evakuatsiooni läbiviimise juhist;
  • tulekahju korral tegutsemise juhist;
  • päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist;
  • evakuatsiooniskeeme.

Ettevõte peab muutma või täiendama tuleohutusplaani, kui selles esineb puudusi või ei täida see oma eesmärki. Plaani muudetakse näiteks ka ehitise või selle kasutamise muutumisel, tuleohutusplaani reguleerivate õigusaktide muutumisel jne.

Tulekahju korral tegutsemise tegevuskava ei saa olla igal ettevõttel ühesugune, sest neis kõigis esinevad erinevad riskid ning muud tegurid, mis mõjutavad evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee

Loading...