Ostukorv: 0 toodet
Kokku (KM-ta): 0,00 €
Kokku: 0,00 €

There are no items in your cart

Tuleohutuse seadus kohustab ettevõtteid ja asutusi korraldama töötaja või teenistuja ametile vastava tuleohutuse koolituse (näiteks ettevõttes/asutuses tuleohutuse korraldamise eest vastutavale isikule ja ettevõtte allüksuste vastutavatele isikutele, tuletööde tegijale jne).

Tulekahju korral tuleohutusnõuete täitmata jätmisel ei pea kindlustusettevõte hüvitist maksma, halvemal juhul toob see vastutajale kaasa haldus-, väärteo- või kriminaalvastutuse. See on iga ettevõtja ja asutuse juhi kohustus, tagada nii oma personali kui ka klientide ohutus ning minimeerida tulekahju või muu õnnetuse tekkimise võimalus.

Tulekahjuõppus üks kord aastas on asutuste/ettevõtete töötajatele kohustuslik.

Tamrexi praktika näitab, et tulekahju puhul eksitakse väga lihtsate ja elementaarsete nõuete vastu ning kardetakse kasutada tulekustutusvahendeid. Kuna iga tulekahju saab alguse väikesest koldest, on kohal olevad töötajad ainsad,kes saavad kohe reageerida ja põleng juba algstaadiumis kustutada. Seetõttu on nende oskused ja teadmised evakuatsioonist, kustutusvahenditest ja nendega ümberkäimisest määrava tähtsusega.

Kahjuks juhtub sageli, et ilma vastava väljaõppeta töötaja satub paanikasse ega oska häda korral õigesti käituda. Seda kõike saab ennetada korraliku väljaõppega.

Tamrex teeb seaduse järgimise lihtsamaks.

Tamrex pakub lahendusena tulekahjuõppusele lisaks tuleohutuse korraldamise eest vastutava isiku koolitust ja asutusepõhist tuleohutuskoolitust ettevõtte allüksuste vastutavatele isikutele. Koolitus viiakse läbi alati kliendi objektil ja selle eripäradega eelnevalt tutvudes, nii saavad töötajad hea ülevaate oma töökoha tuleriskidest.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Helena Oruvee
Müügikonsultant

+372 654 9900
helena.oruvee@tamrex.ee

Loading...