Ostukorv: 0 toodet
Kokku (KM-ta): 0,00 €
Kokku: 0,00 €

There are no items in your cart

Instruktaaž ehk täiendav tuleohutusalane juhendamine annab ülevaate tuleohutusnõuetest ja käitumisest tulekahju korral ning praktilise kustutuskogemuse igale osalejale.

Tamrexi pakutavate õppeprogrammide lektoriteks on päästeala erinevate valdkondade parimad spetsialistid. Tamrex teostab tuleohutusalast instrueerimist üle kogu Eesti.

Tuleohutusalase instrueerimise teemad:

Teema 1: Tuleohutusalane teadlikkus

 • tulekahju olemus ja selle areng;
 • tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
 • tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
 • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

Teema 2: Evakuatsioon

 • ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
 • evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
 • inimeste evakueerimine.

Teema 3: Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

 • inimeste päästmine ohustatud alast;
 • inimeste teavitamine tulekahjust;
 • tulekahjusiganalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
 • tulekahjuteate edastamine häirekeskusesse ja teate sisu;
 • esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted.

Teoreetiline loeng on illustreeritud huvitavate näidis- ja videomaterjalidega.

Teema 4: Praktiline kustutusharjutus

 • praktiline kustutamine tulekustutitega annab piisava enesekindluse ja oskuse tegutsemiseks hädaolukorras.

Koolituse läbija tunnistust ei saa, kuid koolituse tellinud asutus/ettevõte saab sellekohase tõendi, et personal on läbinud tuleohutusalase instrueerimise.

Tuleohutusalase instruktaaži kestus on 3 x 45 min (ca 2 tundi).

Koolitus toimub eesti keeles. Venekeelse koolituse läbiviimiseks tuleb eelnevalt kokku leppida.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Helena Oruvee
Müügikonsultant

+372 654 9900
helena.oruvee@tamrex.ee

Loading...