Ostukorv: 0 toodet
Kokku (KM-ta): 0,00 €
Kokku: 0,00 €

There are no items in your cart

Ettevõtte /asutuse tuleohutuse tervikliku analüüsi ja puuduste väljaselgitamise aluseks on pädeva professionaali poolt teostatud monitooring objekti tuleohutusalase seisukorra kohta.

Tuleohutusalase monitooringu käigus vaadatakse üle ettevõtte hooned, rajatised ja territoorium eesmärgiga tuvastada tulekustutusvahendite, evakuatsiooniteede ja -pääsude korrasolek ja nõuetele vastavus. Samuti tuleohutuspaigaldiste (ATS, sprinkler, tuletõrje sisevesikusüsteem, suitsuärastus, tulekustutid, turva- ja evakuatsioonivalgustus jne) korrasolek ja nõuetekohane hooldus. Vaadatakse üle objekti tuleohutusalane dokumentatsioon (tulekahju korral tegutsemise plaan, evakuatsiooniskeemid, tuleohutuskorraldust reguleerivad dokumendid, tuleohutuspaigaldiste hoolduspäevikud jne)

Selle tulemusena saab ettevõtja või asutuse juht pädeva ülevaate objekti hetkeolukorrast. Monitooringu tulemusena esitatakse tellijale vastavasisuline raport.

Tuleohutusmonitooringu viivad läbi Sisekaitseakadeemia lõpetanud ja tuleohutusspetsialisti V taseme kutsetunnistust omavad spetsialistid.

Teenuse hind sõltub objekti keerukusest, töömahust ja töö tähtajast.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee

Loading...