Ostukorv: 0 toodet
Kokku (KM-ta): 0,00 €
Kokku: 0,00 €

There are no items in your cart

Hoone operatiivkaardi koostamise ja kasutamise eesmärgiks on hoone tundmine ja esmase teabe saamine päästetöö läbiviimiseks.

Operatiivkaart koostatakse hoonele, mis on:

 • tuleohutuse enesekontrollikohustusega;
 • üheksa- ja enamakorruseline või mis on kõrgem kui 26 m;
 • mälestis või milles hoitakse mälestisi.

Operatiivkaart sisaldab järgmist teavet:

 • ehitise kasutusviis;
 • ehitises paiknevate ruumide kasutusotstarve ja nende asukoha korrus;
 • korruste arv;
 • ehitise kõrgus;
 • tuleohutuse klass;
 • automaatse tulekahjusignalisatsiooni keskseadme asukoht;
 • suitsutõrje käivitustase;
 • tuletõrjeveevärgi klass;
 • tuletõrjeveevärgi välistoite olemasolu ja asukoht;
 • kuivtõusutoru olemasolu ja asukoht;
 • sprinklersüsteemi ning selle välistoite olemasolu ja asukoht;
 • tuletõrjelifti olemasolu ja asukoht;
 • lähima tuletõrje veevõtukoha kaugus ja asukoht;
 • evakueeritavate kogunemispunkti asukoht;
 • lisaohtude kohta, nagu ohtlike ainete kogused ja ohuala suurus;
 • kontaktisiku andmed: nimi ja telefoninumber;
 • kaitsmist vajavate väärtuslike esemete või seadmete olemasolu kohta.
 • muu asjakohane teave.

Operatiivkaardil esitatakse hoone paiknemise plaan koos ümbritsevate tänavate, lähimate veevõtukohtadega, päästemeeskonna sisenemisteega ning vajadusel muu asjakohase teabega.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee

Loading...