Ostukorv: 0 toodet
Kokku (KM-ta): 0,00 €
Kokku: 0,00 €

There are no items in your cart

Tark valik

Põhjalikult tulekustutite kontrollist ja hooldusest

Alustage tuleohutuse tagamist korraliku, esmaklassilise kvaliteediga, teisisõnu preemium tulekustuti soetamisest. Siis saate olla kindlad, et seade toimib ning kõik järelkontrollid ja -hooldused sujuvad teie jaoks samuti mugavamalt.
Tamrex tulekustutite kontroll
Tulekustuti püsib töökorras, kui toote selle regulaarselt kogenud asjatundja juurde kontrolli ja vajadusel hooldusesse. See annab rahuliku une ja kindla teadmise, et õigel hetkel tulekustuti rakendub. Ainult toimiva tulekustutiga saate summutada põlengu.

Oleme tulekustuteid kontrollinud ligi 25 aastat. Selle aja jooksul on meie majast läbi käinud üle poole miljoni tulekustuti. Oleme näinud kõike - väga häid ja erakordselt kehva koostekvaliteediga tulekustuteid. Seetõttu kutsume üles suhtuma tõsiselt tulekustutite kontrolli ja hooldusesse.

Tuleb ikka ja jälle ette, et pealtnäha korralik, puhas, säravpunane ja ühegi kriimuta tulekustuti, mille manomeeter rohelisel alal, tegelikult ei tööta. TAMREXi südameasi on anda teile tagasi tulekustuti, mille töökindluses me ei kahtle.

Pikaajalise tegutsemise jooksul oleme kogunud väärtuslikke teadmisi, kogemusi ning vajalikke kontrolli- ja hooldusjuhendeid erinevate tootjate tulekustutite hooldamiseks. Paljudele on uudiseks, et iga tootja valmistab tulekustuteid pisut erinevalt, mistõttu erinevad ka ettekirjutused, kuidas, kui tihti ja kas üldse saab konkreetset toodet uuendada.

Lisaks omaenda, TAMREXi tulekustutitele, tunneme põhjalikult teisi turul liikuvaid seadmeid ja nende võimalikke nõrku kohti ning oskame teie tähelepanu neile juhtida.

Millal kontrollida, millal hooldada?

Igal aastal tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate autos, veesõidukis või välitingimustes. Sagedasem kontroll on tingitud sellest, et nendes keskkondades mõjuvad tulekustutitele ka külma- või kuumakraadid, niiskus, vibratsioon, päikesekiirgus jms.

Iga kahe aasta tagant tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate siseruumides, kuivades ja stabiilse temperatuurivahemikuga tingimustes.

NB! Tulekustutile järgmise kontrolliaja määramisel võtab tehnik arvesse lisaks eelpool toodule ka tootja väljaantud hooldusjuhendi nõudmised, survekatse tulemuse, läheneva hooldusaja ja tulekustuti seisukorra.

Hooldusesse tooge tulekustuti siis, kui olete seda kasutanud. Lisaks perioodiliselt tootja poolt ette nähtud aja tagant.

Tootjad ja tulekustutid on erinevad: mõnda seadet tuleb hooldada iga 5 aasta tagant, teise tootja kustutid on parema koostekvaliteediga ja neid ei pea nii sageli hooldama.

Samas kohtame ka tulekustuteid, millele polegi hooldust ette nähtud, vaid tegemist on nö ühekordse seadmega, mis tähtaja möödumisel läheb utiliseerimisele. Enamasti ei ole sellise tulekustuti omanik niisugusest eripärast üldse teadlik ja pahandab endaga kõvasti, et ostmise hetkel hinnalõksu langes.

Mis on tulekustuti kontroll?

Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritame mitmed toimingud veendumaks, et ülevaatuse hetkel on tulekustuti töökorras. Kontrolli eesmärk on tuvastada seadme töökindlus, ohutus ning vastavus tootja poolt määratud tehniliste nõuetele.

Kontrolli käigus veendume tulekustuti survegaasi olemasolus, vajadusel kontrollime kustutusaine massi vastavust nõuetele, hindame seadme kasutusvalmidust ja teeme teisi tootja väljaantud hooldusjuhendis ettekirjutatud toiminguid.

Mis on tulekustuti hooldus?

Tulekustuti hooldus on tegevuste kogum, mille käigus pikendatakse seadme kasutusiga. Hoolduse käigus vahetame tulekustuti osised ja teostame katsed, et tuvastada tulekustuti töökindlus, kasutajaohutus jms.

Tamrex kustuti hooldus
Tamrex kustuti hooldus

Tooge tulekustuti hooldusesse kohe, kui:

  • olete seda kasutanud;
  • kontrolli käigus on ilmnenud puudused, mis võivad seada ohtu kasutajad või seadme töökindluse;
  • kätte on jõudnud perioodilise hoolduse ja survetesti tähtaeg;

Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua hooldusesse iga 10 aasta tagant. Mitmete madala kvaliteediga pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba 5 aasta möödudes, nagu on tavaks näiteks vahtkustutite puhul.

Üldine reegel on, et mida odavam tulekustuti, seda lühemad on hooldusvälbad. Samuti võib hoolduse hind olenevalt tulekustutist tulla kõrgem. Näiteks peab mõnel tulekustutil hoolduse käigus pulbri välja vahetama. Vahel juhtub, et hoolduse hind tuleb samaväärne, kui uue odava tulekustuti hind. NB! Ka tulekustuti utiliseerimine on tasuline.

Märgake tulekustutite puudusi!

Tehke aegajalt ka ise oma tulekustutitele kiirvaatlus. Kui märkate, et midagi on silmnähtavalt valesti, katki või puudub hoopis, ärge jääge ootama järgmise kontrolli tähtaega, tooge seade meile ülevaatusele.

Iseseisvalt saate kontrollida näiteks manomeetri näit. Kui see ei osuta rohelisele alale, tooge tulekustuti kontrolli.

Kui märkate, et tulekustutil puudub või on katki voolik, splint, plomm vms, tooge seade kontrolli. Splindi või plommi puudumisel käsitsege tulekustutit kontrolli tuues ettevaatlikult, sest kogemata päästikule vajutades seade rakendub.

Samuti tooge tulekustuti kontrolli, kui märkate vigastusi kestal, roostet vms.

Kes tohib tulekustutit kontrollida ja hooldada?

Kontroll- ja hooldustoiminguid võivad tulekustutitele teostada hoolduskeskused, millel on vastavasisuline registreering majandustegevuse registris, väljaõppinud pädevad tehnikud, vastavad seadmed erinevate toimingute teostamiseks ja tulekustutite hooldusjuhendid.

Tamrex kustuti hooldus

Tulekustuti kontroll ja hooldus tuleb teostada vastavalt tootja poolt välja antud kontrolli ja hoolduse juhendile ja EVS 933 nõuetele

Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).

Soovitame vaadata õpetlikke videosid ja lugeda lisaks ETHK materjale

Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujate eest, kes ei oma vajalikku pädevust.


Video
Loading...