Tulekahjuõppuse eesmärk on anda teadmised ja oskused, kuidas tulekahju korral tegutseda. Tulekahjuõppus viiakse läbi objektipõhiselt ja vastavalt selles kohas kehtestatud tulekahju korral tegutsemise plaanile.

Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest (tuleohutusalane instruktaaž) ja praktilisest osast (evakuatsiooniõppus).

1. Tulekahjuõppuse teoreetiline osa:

    1. Tuleohutusalane teadlikkus
    2. Evakuatsioon
    3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

Teoreetiline loeng on illustreeritud huvitavate näidis- ja videomaterjalidega. Koolituse läbija tunnistust ei saa, kuid koolituse tellinud asutus/ettevõte saab sellekohase tõendi, kes personalist on läbinud tulekahjuõppuse teoreetilise osa.

Tuleohutusalase instruktaaži kestus on 3 x 45 min

2. Tulekahjuõppuse praktiline osa (evakuatsiooniõppus):

Evakuatsiooniõppuse läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes/asutuses. Legendi koostamisel määratakse tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus, samuti see, millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse ning milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest.

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse kirjalik kokkuvõte, mida peab säilitama vähemalt 5 aastat.

NB! Soovitame koos tulekahjuõppusega tellida ka praktiline kustutusharjutus. Tulekustutiga kustutamise kogemus annab piisava enesekindluse ja oskuse, et tulekahju korral kindlakäeliselt tegutseda.

Tuleohutusalast instruktaaži, evakuatsiooniõppust ja praktilist kustutusharjutust on võimalik ka eraldi tellida. Koostöös kliendiga, leiame sobiva lahenduse, et pakkuda sobiv lahendus personalile tuleohutusalaste teadmiste ja oskuste jagamiseks.

Koolitusi viivad läbi päästeala parimad spetsialistid, kes omavad palju praktilisi kogemusi.
Meie koolitajad omavad kutsetunnistust tuleohutusspetsialist tase V.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Helena Oruvee
Müügikonsultant

+372 654 9900
helena.oruvee@tamrex.ee