Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS) kavandatakse nii, et see annaks häire tulekahjust võimalikult vara.

ATSid jagunevad kaheks:

  • konventsionaalsed süsteemid;
  • adresseeritavad süsteemid.

Konventsionaalses süsteemis on häire tuvastav tsoonide kaupa. Kuna ühes tsoonis on 14 kuni 20 andurit, pole enamasti võimalik määrata häire tekkimise asukohta anduri täpsusega.

Adresseeritavas süsteemis on häire tekkimise asukoht tuvastatav anduri täpsusega. Mõlemas süsteemis kasutatakse samadel põhimõtetel toimivaid andureid.

Andurite põhiliigid:

  • optilised suitsuandurid, mis reageerivad visuaalsele suitsule;
  • fikseeritud temperatuuriandurid, mis reageerivad teatud temperatuur ületamise korral. Temperatuuriandureid kasutatakse ruumides, kus optilise suitsuanduri kasutamine pole võimalik;
  • diferentsiaaltemperatuuriandurid, mis reageerivad temperatuuritõusu kiirusele. Neid kasutatakse ruumides, kus võib esindeda nii suitsu kui ka püsivat kõrget temperatuuri.

Erijuhtudel kasutatakse ka plahvatusohtlikke keskkonna (EX) andureid, gaasiandureid, leegiandureid, liiniandureid, diferentsiaaltemperatuuriandureid.

Tamrex hooldab, projekteerib ja ehitab ATS süsteeme.

*Tamrex Ohutuse OÜ on sõlminud teenuste osutamiseks vastutuskindlustus Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-ga.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee