90% tulesurmade juhtumitest ei ole tingitud otsesest kokkupuutest tulega, vaid suitsu ja ohtlike gaaside kahjulikust mõjust inimorganismile.

Suitsu ja soojuse eemaldussüsteem (suitsuärastus) võimaldab avastada suitsu olemasolu juba algstaadiumis, avada luugid ja aknad kas automaatselt või käsitsi ning puhastada ruumid kahjulikest gaasidest, et evakueerimisteed oleksid ohutud ning oleks võimalik päästa ohtu sattunud inimesed ja vara.

Tamrex hooldab suitsueemaldussüsteeme, mis koosnevad suitsuluukidest ja nende juhtimisseadmetest.

Süsteemi tuleb hooldada vastavalt tootja või paigaldaja juhistele, kuid mitte harvem, kui neli korda aastas.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee