Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et see võimaldab inimestel ohutult evakueeruda ning takistada tule, kuumuse ja suitsu kiiret levikut tulekahju korral. Hoone omanikul või valdajal on seaduse järgi kohustus võtta tarvitusele kõik meetmed, et võimaliku ohu korral riski vähendada. Seetõttu tuleb tuletõkke- ning evakuatsiooniuksi korras hoida ja regulaarselt hooldada.

Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksi peab kontrollima valmistajatehase või seadme tarnija poolt ettenähtud ajavahemike järel, kuid vähemalt üks kord aastas. Kui tuletõkke uks asub evakuatsiooniteel, siis kehtivad sellele evakuatsiooniustele kehtestatud nõuded. Evakuatsiooniuste ja -suluste kontroll ning hooldus peab toimuma kord kvartalis.

Antud tööde kohta tuleb esitada kontrolli- ja hooldustoimingute teostatust tõendav dokument.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee