Turva- ja evakuatsioonivalgustust hooldatakse vastavalt standardi EVS-EN 50172 "Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid" nõuetele.

Turva-, evakuatsiooni- ja paanikavältimisvalgustuse hooldus ja kontroll koosneb igakuisest ja aastahooldusest. Antud hooldust tohib teostada vastava pädevustunnistusega spetsialist ja töid teostaval ettevõttel peab olema vastav sissekanne majandustegevuse registris.

Tamrexil on olemas nõutud registreering, mistõttu hooldame ja kontrollime kõiki evakuatsiooni ja turvavalgustussüsteeme. Samuti projekteerime ja ehitame välja evakuatsiooni ja turvavalgustussüsteeme üle Eesti.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee