Töökorras tuletõrje voolikusüsteem on väga tõhus kustutusvahend, võimaldades kiiret ja püsivat kustutusressurssi.

Objekti valdaja peab tagama süsteemi vaatluse, kontrolli ja hoolduse ning omama seadmete ja toimingute kohta dokumentatsiooni.

Tuletõrje voolikusüsteemi töövalmiduse kontrolli ja veeandmistõhususe mõõdistust tuleb teostada üks kord aastas.

Tuletõrje voolikusüsteemi hooldust kord 5 aasta jooksul. Tuletõrjevoolikusüsteemi hooldus (voolikute 5 a survetest) teostatakse lähtuvalt EVS-EN 671 nõuetest, mis sätestab, et kogu süsteemis olevad voolikud tuleb iga 5 aasta tagant survestada minimaalselt 1.43 kordse töörõhuga.

Tamrex pakub teenust, mis hõlmab kogu tuletõrje vooliksüsteemi kontrolli, hooldust ja remonti, samuti on võimalik tellida eksperthinnang süsteemi hetkeolukorra kohta. Tamrexi spetsialistid teavitavad klienti kõikidest süsteemi puudustest ja riketest suulisel ja kirjalikul teel ning teevad ettepanekud nende kõrvaldamiseks.

Lisaks on Tamrexi tootevalikus olemas ka kõik süsteemi komplekteerimiseks või varuosadena vajalikud osised: voolikukapid, trummelvoolikukapid, voolikud, liitmikud, ventiilid, suletavad joatorud, märgistus, juhendid jm.

*Tamrex Ohutuse OÜ on sõlminud teenuste osutamiseks vastutuskindlustus Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-ga.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee