Selleks, et tagada sprinklersüsteemi ettenähtud töölerakendumine, peab olema tagatud hooldus. Hooldetegevuse ebapiisav teostus võib ohtu seada objektil viibijate elu ja tekitada korvamatut finantskahju.

Kasutaja peab teenindus- ja hooldusplaani läbiviimiseks sõlmima lepingu vastava kvalifikatsiooniga ettevõttega, kellel on registreering majandustegevuse registris ja lepinguline suhe vastutava spetsialistiga, kes omab kvalifikatsiooni automaatse tulekustutussüsteemi ehitamiseks ja hooldamiseks.

Sprinklersüsteemi hooldussagedus on nädal, kuu, kvartali, aasta, kolme aasta hooldus.

*Tamrex Ohutuse OÜ on sõlminud teenuste osutamiseks vastutuskindlustus Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-ga.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Margus Oberschneider
Tuleohutusosakonna juhataja
Tuleohutusspetsialist tase V

+372 5650 0216 / +372 654 9919
margus.oberschneider@tamrex.ee