Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:

  • 1 AASTA tagant tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate autos, veesõidukis või välistingimustes.
  • 2 AASTA tagant tuleb kontrollida kõiki tulekustuteid (v.a neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes).

Tooge kontrolli või hooldust vajavad tulekustutid ükskõik millisesse Tamrexi kauplusesse - meie hoolitseme, et see edaspidigi töökorras oleks.

Tulekustutite kontrolli ja hoolduse teostaja peab lähtuma tootjapoolsetest hooldusjuhenditest, Eesti Vabariigi standardist EVS 933:2017 ja Siseministri vastavast määrusest.

Erinevad tootjad annavad oma tulekustutitele erinevaid kontrolli ja hooldusjuhised. Mõne kustuti tootja ei näe üldse ette kontrolli toiminguid, mõni tootja nõuab iga 3 aasta tagant kustutusaine vahetust ja igal viiendal aastal tulekustuti kesta survetesti jne. Erinevaid variatsioone on palju. Seetõttu on tähtis tulekustutite kontrolli ja hoolduse puhul tehase poolse hooldusjuhendi olemasolu ja võimalused ning pädevus hooldusjuhistest kinnipidamiseks. Hooldusjuhendi puudumisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi standardist EVS 933:2017. Teisiti ei ole võimalik tagada, et tulekustuti tõepoolest vajalikul hetkel töökorras oleks.

Kui tulekustuti läbib kontrolli, kleebitakse sellele vastavasisuline kontrollkleebis, millele on märgitud järgmise kontrolli kuupäev. Kui leitakse, et regulaarseks ülevaatuseks toodud tulekustuti vajab lisaks tavakontrollile ka hooldust või on sel muid puudusi, teavitame sellest klienti ning tema nõusolekul teostatakse tulekustutile vajaminevad hooldustööd: survestamine, laadimine, etiketi lisamine jms.

Kui olete tulekustutit kasutanud, tuleb see tuua hooldusesse.

Ettevõtted ja asutused, kus on rohkem tulekustuteid, saavad hooldetehniku kohale kutsuda.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Helena Oruvee
Müügikonsultant

+372 654 9900
helena.oruvee@tamrex.ee