Tuletöid võib osutada isik, kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ning omab tuletöötunnistust.

Tuletöödeks on:

 1. gaaskeevitustöö;
 2. elekterkeevitustöö;
 3. põlevvedelikuga metalli lõikamine;
 4. ketaslõikuriga metalli lõikamine;
 5. bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine;
 6. gaasleegi kasutamine;
 7. muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega tuleohu.

Koolituse sisu:

 1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
  • Tuletöö olemus ja liigid.
  • Tuletööga kaasnevad riskid.
  • Tulekahju olemus ja selle levik.
  • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
 2. Ohutus tuletöö tegemisel
  • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
  • Vajalikud tingimused tuletööks.
  • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
  • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
  • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
 3. Tulekahju korral tegutsemine
  • Käitumine tulekahju korral.
  • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
  • Tulekustutusvahendite kasutamine.
 4. Praktiline kustutusharjutus - annab piisava enesekindluse ja oskuse hädaolukorras tegutsemiseks.

Teadmiste kontroll:

 • Koolituse läbimiseks sooritab koolitatav kirjaliku testi, milles 70% vastustest peavad olema õiged.

Koolituspäev kestab 8 x 45 min ca 6 tundi.

Tuletööde tunnistus kehtib 5 aastat, ning annab õiguse tuletööde teostamiseks Eesti Vabariigis.

Kui koolituse on tellinud asutus/ettevõte, siis väljastatakse vastav koondtunnistus. Soovi korral väljastatakse ka kõikidele töötajatele personaalne pabertunnistus.

Võimalik on tellida personaalne plastikust tuletöötunnistus (punane kaart).

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Helena Oruvee
Müügikonsultant

+372 654 9900
helena.oruvee@tamrex.ee