Evakuatsiooniõppus on suunatud kõigile hoonetele, kus töötab või viibib palju inimesi.
Evakuatsioon on inimeste ruumist või hoonest väljajuhatamine ohutusse kohta, kas tulekahju, pommiähvarduse või muu ohtliku olukorra tekkimisel.

Tavaliselt kujuneb evakuatsioonist tõeline kaos, mille tagajärjed võivad traagilised olla. Evakuatsiooni oskuslikku korraldamist on võimalik õppida ja vajalik harjutada. Lisaks kohustusele evakuatsiooniõppust kord aastas läbi viia, on selle korraldamine ka igati kasulik nii personali teadlikkuse tõstmiseks kui traagiliste tagajärgede ärahoidmiseks. Erinevalt reaalsest hädaolukorrast, mille puhul peab evakueerumine toimuma, ei hinnata õppusel vaid kiirust, aga ka läbimõeldud tegevust.

Tamrexi evakuatsiooniõppuse teenus koosneb:

  • Evakuatsiooniõppuse objektiks oleva hoonega tutvumine;
  • Ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaani ülevaatamine;
  • Evakuatsiooniõppuse eelne juhendamine vastutavatele isikutele, ca 30 min;
  • Evakuatsiooniõppuse legendi koostamine koostöös kliendiga;
  • Evakuatsiooniõppuse läbiviimine;
  • Evakuatsiooniõppuse kokkuvõte: osalenud personali kogunemine ja õppuse asjaolude arutelu koos omandatud oskuste hindamisega.

14 päeva jooksul esitame kliendile õppuse kirjaliku kokkuvõtte, milles kajastatakse õppuse käigus ilmnenud asjaolud ning tehakse ettepanekud ettevõtte tulekahju korral tegutsemise plaani parendamiseks.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Helena Oruvee
Müügikonsultant

+372 654 9900
helena.oruvee@tamrex.ee