Igas suuremas ettevõttes/asutuses on mitmeid töötajad, kelle üheks ülesandeks on tuleohutusalase tegevuse koordineerimine asutuses või mõnes selle osas.

Kuna korraldame koolituse spetsiaalselt teie ettevõtte/asutuse vastutavatele isikutele, saame koolitusprogrammi koostamisel lähtuda iga asutuse eripäradest ning arvestada just teie huvide ja soovidega.

Koolitusel osaleja saab ülevaate objekti tulekahju ja evakuatsiooni puudutavast tuleohutusalasest dokumentatsioonist ja ohutu evakuatsiooni üldpõhimõtetest enda vastutusalas.

Koolituse läbinu oskab käituda tulekahju korral ja juhtida evakuatsiooni enda vastutusalas. Samuti saab koolitatav ülevaate objektil asuvatest peamistest tuleohutuspaigaldistest ning nende kasutamisvõtetest.

Soovitame juurde tellida praktilise kustutusharjutuse.

Koolituse läbija saab personaalse tunnistuse ja ettevõte/asutus koondtunnistuse. Koolitus toimub kliendi juures.

Koolitus kestab 4 x 45 min.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Helena Oruvee
Müügikonsultant

+372 654 9900
helena.oruvee@tamrex.ee