Koolitus on mõeldud ettevõtte / asutuse tuleohutuse eest vastutavatele isikutele: haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, majandusjuhatajad, juhatuse liikmed jne.

Koolitusel tutvustatakse hoone omaniku ja tuleohutuse korraldamise eest vastutavate isikute õigusi ja kohustusi, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja elluviimise põhimõtteid, tuleohutusjärelevalve menetluskorda, õiget käitumist tuleõnnetuse korral jne.

Koolitusel osaleja saab ülevaate peamistest tuleohutusalastest õigusaktidest ja dokumendivormidest, mis aitavad välja töötada ja ellu viia asutuse tuleohutuspoliitikat (nõuded teenuse osutajale,  tuleohutuse ülevaatus, enesekontrolli tuleohutusaruanne, tulekahju korral tegutsemise plaan, tulekahju korral tegutsemise õppus jne). Samuti saab koolitatav ülevaate peamistest tuleohutuspaigaldistest ning nende korrashoiu nõuetest.

Need teadmised aitavad edaspidi paremini koordineerida ettevõtte tuleohutusalast tegevust, vältida erinevaid õnnetusriske ning on hädavajalikud ka õigeks ja operatiivseks tegutsemiseks õnnetusjuhtumite korral

Koolituse kestus on 8 x 45 min.
Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse tellimiseks tuleb allkirjastada tellimusleping. Osaleja loetakse registreerunuks pärast tellimuse kinnitamist või arve tasumist.

Koolitused toimuvad Tamrexi koolitusklassis Tallinnas

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:

Helena Oruvee
Müügikonsultant

+372 654 9900
helena.oruvee@tamrex.ee