Krepšelis 0 prekių
Viso (be PVM): 0,00 €
Viso 0,00 €

There are no items in your cart

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys yra duomenys, kuriuos TAMREX UAB renka pardavimo klausimams spręst, paslaugoms teikti, prekėms pristatyti, asmeniui identifikuoti, norėdama susisiekti su asmeniu paslaugai suteikti ar spręsti problemas.

TAMREX UAB neapdoroja EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTE (ES) 2016/679 (anglų k. General Data Protection Regulatio, kitaip GDPR, arba EU Regulation 2016/679) apibrėžtų slaptų asmens duomenų.

TAMREX UAB įsipareigoja saugoti klientų asmens duomenis ir jų privatumą. TAMREX UAB veikia vadovaudamasi visais atitinkamais ES teisės aktais bei Lietuvos Respublikos įstatymais, įskaitant EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2016/679. TAMREX UAB taiko visas atsargumo priemones (įskaitant administracines, technines ir fizines), kad apsaugotų surinktus asmens duomenis. Prieigą keisti duomenis ir juos apdoroti turi tik tam įgalioti darbuotojai.

Saugumas

Bet kokia asmeninė informacija, gauta aplankius TAMREX UAB svetainę ir perkant internetinėje parduotuvėje laikoma konfidencialia. Užkoduotas duomenų perdavimo kanalas su bankais užtikrina pirkėjo asmens duomenų ir banko duomenų saugumą.

TAMREX UAB duomenų apsaugos principai, susiję su asmens duomenų rinkimu, apdorojimu, naudojimu, skelbimu, perdavimu, keitimu, pamiršimu ir ištrynimu.

Šie principai netaikomi apdorojant juridinių asmenų ir kitų įmonių/įstaigų duomenis, taip pat, jie neapima asmens duomenų tvarkymo tinklalapiuose, nurodytuose mūsų interneto svetainėje (išorinės sąsajos).

Asmuo, atstovaujantis bendrovei (kaip paslaugų teikėjas, pirkėjas/užsakovas), nėra fizinis asmuo - jis yra juridinio asmens įgaliotas atstovas, kurio asmens duomenys nėra reglamentuojami EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2016/679.

1. Kokius duomenis renka TAMREX UAB?

 • Asmeniui lankantis svetainėje renkame jo techninius duomenis - asmens duomenų nerenkame.
 • Techniniai duomenys apsiriboja naudojamo kompiuterio arba kompiuterių tinklo interneto adresu (IP adresu), kompiuterio naršykle ir operacinės sistemos programinės įrangos versija, apsilankymo laiku (metai, mėnuo, diena). IP adresai nėra susieti su asmenį identifikuojančia informacija.
 • Mes renkame duomenis apie apsilankymus svetainėje ir jų trukmę, kad pagerintume svetainę ir ji taptų patogesne lankytojams.
 • Interneto parduotuvėje mes renkamės asmeninę informaciją, reikiamą sutartims vykdyti, taip pat, duomenis apie asmenį dominančias temas (įskaitant krepšelio turinį, pageidavimus, požiūrį, elgseną ir kt.), kad, esant galimybei, pagerintume informacijos apie pirkimą perdavimą ir tokiu būdu pagerintume klientų patirtį naudojantis paslaugomis ir vykdant tiesioginę rinkodarą.
 • Apie fizinius asmenims renkami duomenys yra asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pirkimo istorija ir dokumento numeris, jei klientas nori gauti prekes iš kurios nors TAMREX parduotuvės.
 • Norėdami apdoroti juridinių asmenų duomenis mes renkame įmonių pavadinimus, adresus, el. pašto adresus tam, kad galėtume susisiekti su klientais ir pateikti sąskaitas faktūras, registruojame bendrovių kontaktinių asmenų vardus ir pavardes, jų elektroninio pašto adresus ir kontaktinius telefono numerius.
 • Mokant už paslaugas/gaminius kredito kortele arba į banko sąskaitą prie banko kortelės informacijos ir banko rekvizitų turi prieigą tik AS „Maksekeskus“, kuri įmonei TAMREX UAB teikia informaciją tik apie sėkmingą sąskaitos apmokėjimą.

Visi TAMREX UAB darbuotojai, apdorojantys asmenų duomenimis, yra apmokyti laikytis EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 nuostatų ir TAMREX UAB klientų aptarnavimo darbe naudoti saugos priemones.

Leidimas rinkti asmens duomenis, reikalingas paslaugoms/gaminiams įsigyti, duodamas asmeniui užsakant paslaugas/gaminius. Paslaugų/gaminių užsakymas reiškia leidimą naudoti duomenis.

2. Kiek laiko duomenys bus saugomi?

 • Beasmeniai techniniai duomenys, gaunami interneto svetainėje ir el. Parduotuvėje, saugomi neribotą laiką.
 • Vadovaujantis apskaitos įstatymo reglamentuojamu įpareigojimu įrodyti sandorius, asmens duomenys, susiję su asmeninėmis užklausomis ir (arba) sandoriais, saugomi ne ilgiau kaip 7 metus nuo paskutinio kontakto su TAMREX UAB . Be kitų dalykų, kontaktu laikomas asmenų reagavimo į tiesioginę rinkodarą stebėjimas arba nuorodų spustelėjimų stebėjimas.

3. Kam galima perduoti surinktus duomenis?

TAMREX UAB apdorojamus asmens duomenis galima perduoti be asmens sutikimo tik institucijai ar asmeniui, turinčiam tiesioginę teisinę galią (pavyzdžiui, teismo ar ikiteisminio proceso metu) ir pagrįstą poreikį.

4. Kokias teises turi asmuo į surinktus jo duomenis?

Turi teisę susipažinti su duomenimis, juos taisyti, atnaujinti, nutraukti jų apdorojimą.

 • Numatytieji asmens duomenys neskelbiami, nebent būtų gautas atitinkamas leidimas.
 • Visi registruojami el. parduotuvių naudotojai turi teisę naudotis savo asmenine informacija el. parduotuvės aplinkoje.
 • Visi registruojami e-parduotuvės naudotojai gali taisyti ir keisti savo asmeninę informaciją el. parduotuvės aplinkoje.
 • Jei asmens duomenys yra nepakeičiami, neprieinami, neatskleisti svetainėje ar interneto parduotuvėje (pvz., neregistruotas el. parduotuvės naudotojas), įmonei TAMREX UAB reikia pateikti prašymą identifikuoti asmenį tokiu būdu, kuris leistų gauti arba ištaisyti duomenis. Prireikus duomenys išduodami arba pataisomi per 7 darbo dienas.
 • Jei asmuo nori atsisakyti tiesioginių pardavimų pasiūlymų, jis gali tai padaryti iš karto per bet kokios siunčiamos rinkodaros žinutės apačioje esantį langelį. Pakeitimas įsigalioja nedelsiant.
 • Jei nėra (nebėra) teisėto pagrindo apdoroti, atskleisti duomenis arba prieiti prie asmens duomenų, galima pareikalauti nutraukti duomenų apdorojimo procedūrą, duomenis ištrinti, informacijos neatskleisti arba nutraukti prieigą prie duomenų. Šiuo tikslu turi būti pateikta paraiška, leidžianti identifikuoti asmenį.

Paraiška nebus patenkinama, jei:

 • tai gali pakenkti kito asmens teisėms ir laisvėms;
 • tai gali sutrukdyti teikti paslaugą arba nesuteikti paslaugos;
 • tai gali trukdyti teisėsaugos institucijų darbui;
 • tai nėra techniškai būtina ir (arba) neįmanoma;
 • pareiškėjas nėra teisiškai susietas su duomenimis;
 • pareiškėjo tapatybė negali būti nustatyta.

Pavyzdžiui:

- Negalima ištrinti el. pašto adreso, jei nebepageidaujama juo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų. Norint, kad šis reikalavimas būtų įvykdytas, palyginimui turi būti išsaugotas el. pašto adresas, kuriuo laiškai nebus siunčiami.

- iš duomenų bazių negalite ištrinti visų duomenų, kai nebepageidaujama susisiekti. Norint patenkinti reikalavimą palyginimui turi būti pakankamai duomenų, kad nebūtų susisiekiama su tuo asmeniu

Duomenų apsaugos sąlygos ir jų keitimas

Prieš naudodamiesi TAMREX UAB interneto svetaine ir elektronine parduotuve jūs perskaitėte ir sutinkate su šiais principais ir sąlygomis. Mes pasiliekame teisę prireikus keisti duomenų apsaugos sąlygas pranešdami apie visoms susijusioms šalims.

Pakeista: 2018-08-02

Loading...