Blogi kategooriad

Tuleohutusspetsialisti kutsetunnistus kui kvaliteedimärk

Published : 03.11.2017
Categories : Blogi

Valesti juhendatud personali või puuduliku dokumentatiooni koostanud tuleohutusspetsialist ei vastuta tuleohutuse eest teie ettevõttes/asutuses. Vastutab juht või juhatuse liige. Seepärast uurige hoolikalt spetsialisti tausta ja väljaõpet ning lubage oma ettevõttesse/asutusse üksnes kutsetunnistuse saanud tuleohutusspetsialist.

Teile kliendina annab tuleohutusspetsialisti kutsetunnistuse olemasolu kindlustunde, et teie ettevõttes/asutuses on tuleohutus heal tasemel. Kutsesüsteem on üles ehitatud kompetentsipõhiselt ning kutseeksamit viivad läbi õppeasutusest sõltumatud tööandjate esindajad koos koolitajatega. See välistab võimaluse, et „spetsialist“ väidab, et on lõpetanud mõne kooli (näiteks Sisekaitseakadeemia, Päästekool vms) ja see annab talle õiguse end spetsialistiks nimetada.

Samuti hakkab ka Päästeamet enam tähelepanu pöörama objektidele, kus tuleohutusteenuseid on osutanud firmad, kellel pole palgal mitte ühtegi tuleohutusspetsialisti kutsetunnistust omavat inimest või osutavad teenuseid inimesed, kellel puudub võimalus,et pädevust tõendada läbi kutsetunnistuse.

Kindlasti tekivad probleemid siis, kui objektil on midagi juhtunud ja selgub, et inimesed ei osanud käituda, dokumentatsioon nn “ei töötanud“ ja kõige lõpuks on antud teenused sisse ostetud FIE-lt, OÜ-lt, kellel puudusid vastavat kompetentsi omavad töötajad ja töö teostajad ei suuda ka menetluse käigus oma pädevust tõendada.

Tulekahjudega on üldjuhul seotud väga rasked tagajärjed: vigastatud või hukkunud inimesed, suur varaline kahju, kindlustushüvitise vähendamine või mitteväljamaksmine, kolmandatele osapooltele tekkinud kahjude hüvitamine, äri katkemine või riigipoolsed sunnivahendid ja karistused.

Kõige selle ärahoidmine sõltub PIISAVAST JA PROFESSIONAALSEST ENNETUSTÖÖST!

On äärmiselt oluline, et teie ettevõtte/asutuse töötajate teadmised, millistest tegevustest hoiduda ja mida tähele panna, et tulekahju ei süttiks ning olla valmis kiiresti tegutsema, kui õnnetus juba juhtunud on. Personal on ainus reaalne ressurss töökoha kaitseks, et panna tulele piir juba selle algstaadiumis. Seda õpetatakse ja treenitakse korraliku ja pädeva spetsialisti käe all.

Korralikku objektipõhist tulekahju korral tegutsemise plaani oskab teile koostada ja selle põhjal ka erinavetele sihtgruppidele koolitused ja väljaõppe anda paraku ainult selle valdkonna spetsialist, kellel vastavasisuline haridus ja töökogemused.

Kutsetunnistust omav spetsialist omab vajaliku kompetentsi. Ehk siis tuleohutusspetsialist on oma kompetentsust tõendanud edukalt kutsekomisjoni ees ja selle tõenduseks on talle väljastatud kutsetunnistus. Tuleohutusspetsalistide kutseandjaks on Sisekaitseakadeemia mille kutsenõukogu otsusega väljastab Kutsekoja kutsetunnistuse.

Kutsetunnistus tõendab, et tuleohutusspetsialisti kutsetunnistust omav inimene on kompetentne antud alal tegutsema. Tal on vajalikud teadmised, oskused, vilumused. Tema kompetentsus on hinnatud ja ametlikult tunnustatud. Üldjuhul on nendeks tegevusteks:

  • Tuleohutusalase konsultatsiooniteenuse pakkumine 
  • Ehitise tuleohutuskorralduse läbiviimine 
  • Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine 
  • Tuleohutusalase dokumentatsiooni koostamine.
  • Tuleohutusekspertiisi tegemine (ainult tase VI)
  • Kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida www.kutsekoda.ee

NB! Tuleohutuskoolituste tellimisel pange ka tähele, kas kutsetunnistuse omanik on taotlenud lisakompetentsi „Tuleohutuskoolituste ja -õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine“ ning kas see on ka kantud tema kutsetunnistusele. See annab tellijale kindluse, et koolitaja on lisaks ka eraldi tõendanud oma pädevust koolituste läbiviimiseks ja see on tõendatud.