Blogi kategooriad

Kuidas valida töökinnast?

Published : 05.07.2017
Categories : Blogi

Ideaalset töökinnast, mis peaks igavesti vastu torgetele, lõigetele, ekstreemsetele temperatuuridele, kõikidele teadaolevatele kemikaalidele ning sobiks samas kätte kui valatult, pole olemas. Töökinnaste valimine tundub esmapilgul väga lihtne. Seda eelkõige sellepärast, et enamikel juhtudel kas ei osata riske hinnata või alahinnatakse töökinnaste kasutamise vajadust. Tänapäevane tootevalik on üsna lai ning seetõttu osutub õige valiku tegemine arvatust keerulisemaks. 

Tamrexist leiab iga töötaja ja spetsialist just oma tööks sobivad kindad – oma tootevalikusse oleme valinud kvaliteetseid kindaid igast hinnaklassist. Meie koolitatud klienditeenindajad oskavad anda ka head nõu ja lisainformatsiooni.

Kinnaste valikul on oluline:

  1. kaitseomadused, 
  2. mugavus ja sobivus käega, 
  3. puutetundlikkus, 
  4. vastupidavus, 
  5. õige suurus. 

Kaitseomadused, puutetundlikkuse ja vastupidavuse määrab suuresti kinda materjal. 

Riskihinnang selgitab välja ohud

Kaitsekinnaste puhul on siiski olulisim valida kinnas sõltuvalt sellest, mille eest ja millist kaitset käed vajavad. Selleks peab teadma, millega need võivad töötades kokku puutuda. Töökeskkonnas peaks vastava koolituse saanud spetsialist läbi viima riskide hindamise, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse (võimalusel) ohutegurite parameetrid ja hinnatakse nende mõju töötajate tervisele. Kui riskihinnangut pole tehtud, on võimalik nõu küsida oma töödejuhatajatelt, pädevast ohutusfirmast ning töötervishoiukonsultantidelt, mille eest peaks kinnas kaitset pakkuma. Oluline on meeles pidada, et kaitsma ei pea ennast ainult väga tõsiste vigastuste eest – ka kerge korduv kontakt võib vähendada käe liikuvust ning piirata nende tunnetust. Seejärel peaks välja selgitama, missugustele nõuetele peavad vastama kaitsevahendid. 

Töö- ja kaitsekindad on kasutusotstarbelt jaotatud kolme kategooriasse:

I kategooria kindad on mõeldud minimaalsete riskide puhuks, need on lihtsad ja testimata kaitsevahendid. Küll aga peavad need vastama kaitsekinnaste üldnõuetele (EN 420 standardile) ning olema varustatud CE märgistusega.

II kategooriasse kuuluvad kindad, millele kehtivad nõuded mehaanilise vastupidavuse osas. II kategooria eeliseks I ees on tootja kohustus kaitsevahendit testida. Olenevalt kaitsevahendist tuleb teha hulga sooritusteste, et lubaduste taha tõendatud tulemused saada. Näiteks töökinnaste puhul lõikeklass, rebimiskindlus, kulumiskindlus ja vastupidavus muudetele mehaanilistele teguritele. I kategooriasse kuuluvad kindad on testimata ja nende materjali vastupidavus ja sooritus on teadmata ning üldjuhul ka puudulik. Näiteks tootmistes tohib kasutada vaid II kategooria kindaid. CE märgistust kandvad II kategooria kindad on testitud volitatud laboris ning tähistatud piktogrammiga, mis näitab erinevate testide tulemusi.

Lisaks testitakse II kategooriasse kuuluva toote valmistamiseks kasutatud materjale. See tagab kaitsevahendi kvaliteedi ja ohutuse. Odavates, I kategooriasse kuuluvates testimata nahkkinnastes näiteks on sageli liiga suur, käenahka rikkuva parkimisaine kroom VI sisaldus. Selliste kinnaste kasutamine on tervisele ohtlik, kuivatab käe nahka ja on väga ebamugav. Kuiv nahk on hapram ja vastuvõtlikum kõikvõimalike vigastuste suhtes ning paljud töökäed on sellega hädas.

Kroom VI lubatud sisaldus II kategooria kaitsevahendites on aga reguleeritud ning kontrollitud ega ületa kehtestatud norme. Testid tehakse kümnete erinevate ainete sisalduse uurimiseks.

Ka on testitud kinnaste suurused alati õiged, sest suuruste vahemik on II kategooria puhul reguleeritud. Näiteks tuleb sageli ette seda, et testimata kinnaste suurus 9 on üks kord paras, järgmise partii puhul liiga väike ja ülejärgmisega liiga suur. Õige kinda suurus tagab aga ohutuse, funktsionaalsuse ja töömugavuse.

Kuna aga toodete testimine on kulukas ettevõtmine ja kukub tõenäoliselt ebakvaliteetse ja kehva toote puhul läbi või saab kehvad tulemused, ei soovi sellise toodangu pakkuja neid läbi viia, sest siis oleks hinnavahe põhjus liiga ilmne. Kliendina tasub olla teadlik ning eelistada testitud, head ja ohutut kaitsevahendit. Kõik TAMREXi kindad kuuluvad II, mõned lausa III kategooriasse, mis tõendab, et pakume kvaliteetset ja kontrollitud kaupa.

III kategooria kaitsekindaid kasutatakse kõrge, sealhulgas surmava ja tervist kahjustava riskiga töödel. Siia kategooriasse kuuluvad kindad, mis peavad kaitsma eluohtlike ja püsivate vigastuste eest, kui töötaja ise õigel ajal ohte ei avasta. III kategooria kindad kaitsevad kuumuse (üle +100ºC) või külma (alla -50C) eest, nende hulgas on vibratsiooni-, lõike-, torkekindlad kindad ning kindad enamiku kemikaalide käsitlemiseks. Lisaks nõuetele, et kindaid tuleb testida volitatud laboris ja need peab heaks kiitma teavitatud asutus, on üks nõue veel tootmisprotsessi ja kinnaste inspekteerimine õige kvaliteedi tagamiseks. Kohe pärast selle toimumist antakse kinnastele CE märgistus. Teavitatud asutuse identifitseerimisnumber (neljakohaline) peab olema kirjas CE märgistuse kõrval, nt. CE 0123.

Kõikidele kinnastele peab olema märgitud tootja nimi, toote nimetus, suurus ja CE märgistus. 2. ja 3. kategooriasse kuuluvad kindad peavad olema lisaks tähistatud:

  • piktogrammidega, mis näitavad, millise ohtude vastast kaitsevõimet on kinnaste puhul testitud
  • kaitseomaduste tasemega ja viitega vastavale EN standardile (nt. EN 388) piktogrammi kõrval
  • neljakohalise koodiga CE märgistuse kõrval (nõue kehtib ainult 3. kategooriasse kuuluvatele kaitsekinnastele).

Vastavalt EN standarditele on kinnastel üldmõistetavad piktogrammid, mis näitavad nende vastupidavust mehaanilisele riskile, radioaktiivsaastele, keemilistele mõjuritele, külmale ja kuumale, lõikele-torkele ning elektrile, sh staatilisele elektrile.