Aeg ostu vormistamiseks:

Blogi kategooriad

Eripakkumised

Koolitus-seminar - asutuses/ettevõttes tuleohutuse korraldamise eest vastutavale isikule

Published : 23.04.2018
Categories : Uudised

Tamrex Ohutuse OÜ korraldab 12. septembril 2018.a. asutuses/ ettevõttes tuleohutuse korraldamise eest vastutava isiku koolitus-seminari. Koolitus toimub Tamrexi koolitusklassis Katusepapi 35, Tallinn algusega kell 10.00.

Kõnealune koolitus-seminar on hea võimalus end tuleohutusalast järelevalvet reguleerivate nõuete ja seadusaktidega kurssi viia.
Seminaril tutvustatakse ka hoone omaniku ja tuleohutuse korraldamise eest vastutavate isikute õiguseid ja kohustusi, asutuse tuleohutuspoliitika väljatöötamise ja elluviimise põhimõtteid, tuleohutusjärelevalve menetluskorda, õiget käitumist tuleõnnetuse korral, õnnetuse järgset asjaajamist ja teisi olulisi teemasid.

Vajalikke näpunäiteid saab ka suhtlemiseks järelevalveasutuste ja kindlustusseltsidega. Need teadmised aitavad edaspidi paremini koordineerida ettevõtte tuleohutusalast tegevust, vältida erinevaid õnnetusriske ning on hädavajalikud ka õigeks ja operatiivseks tegutsemiseks mistahes õnnetusjuhtumite korral.

Koolituse teemad:

 • Tulekahju olemus ja selle areng, kaasnevad ohud ning tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
 • Kohustused tuleohutuse tagamisel;
 • Ehitisele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuded;
 • Tuleohutuspaigaldise paigaldamisele ja korrashoiule esitatavad nõuded;
 • Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse;
 • Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule;
 • Tuletõrjehüdrandi valik, paigaldamine, tähistamine, korrashoid;
 • Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
 • Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded;
 • Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded;
 • Tuletõrje veevarustuse tuleohutusnõuded;
 • Avaliku ürituse tuleohutusnõuded;
 • Asutuse tuleohutuse korraldamise eest vastutava isiku kohustused;
 • Tulekahju korral tegutsemise plaan;
 • Enesekontrolli tuleohutusaruanne, sisu ja esitamise kord; enesekontrollile ja tuleohutusaruandele esitatavad nõuded;
 • Asutuse tuleohutusalane dokumentatsioon;
 • Riikliku järelevalve teostajad ja nende poolt rakendatavad meetmed.


Koolituse kestus on 8 x 45 min.
Koolituse läbinutele väljastatakse vastav personaalne tunnistus.

Lektoriks on Tamrexi kogenud tuleohutusspetsialist-koolitaja Jüri Hiiemäe:

 • pikaajaline tööstaaž Järvamaa päästeteenistuses päästekomando ja keskkomando pealikuna;
 • kaks kõrgharidust: Eesti Põllumajanduse Akadeemia (magister) ja Sisekaitseakadeemia (bakalaureus).

Hind:
Koolituse osavõtutasu on 85 € + käibemaks 20% / 1 osaleja.
Hind sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, kohvipause ja toitlustust.

Registreerumine:
Koolitusel osalemiseks tuleb saata e-kiri aadressile helena@tamrex.ee või helistada telefonil 6549949

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 10. september 2018.a.