Aeg ostu vormistamiseks:

Blogi kategooriad

Eripakkumised

Eesti tuletööde tuleohutuskoolitus

Published : 14.08.2018
Categories : Uudised

Tamrex Ohutuse OÜ korraldab 28. augustil 2018.a. Eesti tuletööde tegijate tuleohutuskoolituse.

Koolitus toimub Tamrexi koolitusklassis Katusepapi 35, Tallinn algusega kell 9.00

Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd:

 1. gaaskeevitustöö;
 2. elekterkeevitustöö;
 3. põlevvedelikuga metalli lõikamine;
 4. ketaslõikuriga metalli lõikamine;
 5. bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine;
 6. gaasleegi kasutamine;
 7. muu tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Tuletöö tegemisel tuleb vältida tulekahju tekkimist ning kasutada meetmeid tulekahju tekkimise võimaluse vähendamiseks, tulekahju kiireks avastamiseks, tule leviku tõkestamiseks ja selle kiireks kustutamiseks.

Tamrexi tuletööde tuleohutuskoolitus annab piisava ettevalmistuse täitmaks tuletööde tuleohutusnõudeid, vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel.

Tuletööde tegijate tuleohutuskoolituse sisu:

1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

 • Tuletöö olemus ja liigid.
 • Tuletööga kaasnevad riskid.
 • Tulekahju olemus ja selle levik.
 • Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

2. Ohutus tuletöö tegemisel

 • Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
 • Vajalikud tingimused tuletööks.
 • Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
 • Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
 • Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

3. Tulekahju korral tegutsemine

 • Käitumine tulekahju korral.
 • Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
 • Tulekustutusvahendite kasutamine.

4. Praktiline kustutusharjutus 6kg pulberkustutiga (iga osaleja)

5. Valikvastustega test (70% peab olema õigeid vastuseid)

Teoreetilised loengud on illustreeritud huvitavate näidis- ja videomaterjalidega ning praktiline kustutamine tulekustutitega annab piisava enesekindluse ja oskuse tegutsemiseks hädaolukorras.

Koolituspäev kestab 8 x 45 min ca 6 tundi.

Koolituse läbija saab paberkandjal ning plastikust sellekohase personaalse tunnistuse. Koolituse tellinud ettevõte saab paberkandjal vastava koondtunnistuse.

Väljastatud tuletööde tegijate tuleohutustunnistus kehtib kuni 5 aastat alates koolituse toimumiskuupäevast. 5 aasta möödudes tuleb läbida uus koolitus ja sooritada uus valikvastustega test.

Koolitus toimub eesti keeles.

Täpsemalt saate tuletööde tuleohutusnõuete kohta lugeda siit.

Lektor on Tamrex Ohutuse OÜ koolitaja- tuleohutusspetsialist Jüri Hiiemäe

Hind: Koolituse osavõtutasu on 70 € + käibemaks 20% / 1 osaleja

Koolituse hind sisaldab teoreetilist koolitust, kustutiõppuseks vajaminevaid kustuteid, plastikust tuleohutustunnistuse väljastamist, kohvipause ja toitlustust.

Registreerumine:

Koolitusel osalemiseks tuleb saata e-kiri aadressile helena@tamrex.ee või helistada telefonil 6549949

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 24. august 2018.a.